07 xullo 2019

Topónimos galegos do A ao Zo
Coa inestimable axuda do meu amigo e paisano Francisco Cobo Rodríguez.

BIBLIOGRAFÍA:

Gonzalo Mateo Sanz “La Naturaleza en la Toponimia Española, VII”. 
Félix García Yáñez "Síntese da Historia do Barco".
Xosé González "Apuntes sobre a toponimia do concello do Vicedo".
Xosé González “Toponimia do Concello de Xove”.
Xose Lluis García Arias "Toponimia Asturiana".
Abelardo Moralejo Lasso "Toponimia Gallega y Leonesa"
Juan José Moralejo Álvarez "Callaica Nómina".
Juan José Moralejo "Hidronimia prerromana de Gallaecia".
Xoán Martínez Tamuxe (Entrevista radiofónica).
Dolores González de la Peña (https://arqueotoponimia.blogspot.com/).
Luis Monteagudo García (Publicacións en https://dialnet.unirioja.es/ ).
Fernando Cabeza Quiles "Toponimia de Galicia", "A Topinimia Celta de Galicia".
Josep María Albaigés "Enciclopedia de los Topónimos Españoles".
Pai Benito Feijoo (por referencias doutros autores).
Pai Martín Sarmiento (por referencias doutros autores).